ลดขั้นตอนการทำงานของกระทรวง

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้าซึ่งสามารถช่วยให้กระทรวงพาณิชย์พึ่งพาสามเป้าหมายคือการอำนวยความสะดวกด้านบริการสาธารณะ ลดขั้นตอนการทำงานของกระทรวง และช่วยในการตัดสินใจและสร้างนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศ “ข้อมูลบิ๊กดาต้าจึงเป็นทางออกที่มีแนวโน้มที่จะสามารถนำข้อมูลที่กระจัดกระจายไปใช้เป็นข้อมูล

ที่มีค่าซึ่งสามารถใช้ในการตัดสินใจและกำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับกระทรวงพาณิชย์ สิ่งที่ตามมาแน่นอนคือผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะลดลงต่อประชาชนในทุกระดับจากจังหวัดสู่ระดับชาติ