ความงามทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและความสำคัญทางธรณีวิทยา

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกได้ให้การรับรองเขตพื้นที่จังหวัดสตูลประมาณครึ่งหนึ่งของการเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อความงามทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและความสำคัญทางธรณีวิทยา คณะกรรมการบริหารยูเนสโกในปารีสได้ให้การรับรองเว็บไซต์ใหม่ 13 แห่งทั่วโลก

ซึ่งแสดงถึงคุณค่าทางธรณีวิทยานิเวศวิทยาทางโบราณคดีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็น UNESCO Global Geoparks นายยุทธศักดิ์ศุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวชื่นชมการคัดเลือกอุทยานแห่งชาติสตูลเป็นอุทยานแห่งชาติทางโลกแห่งแรกของประเทศไทยโดยเน้นความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของสตูล “สตูลดึงดูดผู้เข้าชมใหม่ด้วยแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของชาวไทยในท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันหลากหลายของจังหวัด การแต่งตั้งขององค์การยูเนสโกเป็นเกียรติอย่างมากที่สามารถช่วยให้การเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งททท. รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการสนับสนุน