ชดเชยการชะลอตัวของการค้าโลก

การปรับปรุงการไหลเวียนภายในภูมิภาคเพื่อชดเชยการชะลอตัวของการค้าโลก เศรษฐกิจอาเซียนสามารถชดเชยการชะลอตัวของการค้าหากการเบี่ยงเบนของห่วงโซ่อุปทานที่กล่าวถึงมากไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากจีนสหรัฐฯและเกาหลีเป็นรูปธรรม แต่เพิ่มความสะดวก ทั่วอาเซียนจะทำให้การเปลี่ยนผ่านแพร่หลายมากขึ้น ความคืบหน้าสำคัญได้มีการดำเนินการไปแล้วรวมถึงการเปิดตัวโครงการรับรองทั่วทั้งอาเซียน

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรองปีกสามารถรับรองแหล่งกำเนิดของการส่งออกได้ด้วยตนเอง Asean Single Window ซึ่งเป็นเอกสารการค้าภายในอาเซียนแบบดิจิทัลซึ่งเปิดตัวในอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามและสิงคโปร์ในต้นปี 2561 หมายถึงการไหลเวียนของสินค้าข้ามพรมแดนลดลงจาก 5-10 วันเป็นหนึ่งวัน แต่ต้องทำมากกว่านี้เพื่อให้การไหลเวียนของสินค้าและบริการเป็นไปอย่างราบรื่นทั่วทั้งอาเซียน ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวหน้าต่างอาเซียนสู่ทุกประเทศในอาเซียนการกำหนดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากรทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นมาตรฐาน