การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลต่อเลขานุการถาวรของกระทรวงพลังงาน Thammayot Srichuai ซึ่งกล่าวว่านี่เป็นครั้งที่สามที่เขาย้ายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังไปเป็นกระทรวงพลังงาน การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของกระทรวงพลังงานเพราะกระทรวงมีระบบที่สามารถรองรับการถ่ายโอนเจ้าหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

“ในขณะเดียวกันเราจะทำทุกอย่างเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” เขากล่าว เขากล่าวว่า Kulit ยังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานจากช่วงเวลาที่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ยังได้อนุมัติแผนการที่ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพจะใช้เงินกู้ยืมใหม่จำนวน 15.37 พันล้านบาทเพื่อชำระคืนเงินกู้เดิมจำนวน 19.01 พันล้านบาทซึ่งจะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2561 และวันที่ 30 กันยายน 2562